Pozvánka na přednášku Evy Matějkové

Klub rodáků a přátel Kutné Hory a Knihovna Kutná Hora

si vás dovolují pozvat na

přenášku

PhDr. EVY MATĚJKOVÉ, CSc.

ředitelky Muzea Kutná Hora v letech 1958-1972

na téma

Nejstarší dějiny v sídelní oblasti Kutnohorska

ve čtvrtek 22. září 2022 v 18 hodin

v konferenčním sále Knihovny Kutná Hora, Na Náměti 416/11

 

PhDr. Eva Matějková, absolventka Filosofické fakulty University Karlovy, nastoupila v roce 1955 do Muzea v Kutné Hoře. Zde působila do roku 1972, od roku 1958 jako ředitelka. Od roku 1961 vykonávala funkci předsedkyně památkové komise Městské památkové rezervace. V době normalizace byla z funkce ředitelky odvolána a z muzea propuštěna. Práci našla v Krajském investorském útvaru, jehož detašované kutnohorské pracoviště mělo na starosti rekonstrukci historického jádra. Zasloužila se o záchranu památkového komplexu města.

Doktorka Matějková je uznávanou badatelkou. V roce 2022 publikovala výsledky své dvanáctileté badatelské práce o nejstarší historii v sídelní oblasti Kutnohorska, zejména pak o historii dolování od nejranějších počátků v knize Cesta stříbra.

Po přednášce bude následovat krátká beseda s autorkou.