Ortenova Kutná Hora 2023 – vyhlášení soutěže mladých básníků

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. vyhlašuje autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora. Uzávěrka soutěže je 31.3.2023.

Do soutěže mohou zaslat své práce (jednotlivé básně nebo cykly básní v rozsahu do 200 veršů) občané České republiky, kteří v roce konání soutěže nepřekročí věk 22 let, věk, v němž zemřel básník Jiří Orten, kutnohorský rodák, na jehož počest se soutěž koná (narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941). 

Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Texty psané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu: Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora (tel. 607 188 396).

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v první den festivalu Ortenova Kutná Hora v pátek 1. září 2023 v Kutné Hoře.