DISPUTACE SE ZDEŇKEM LIPSKÝM

Klub rodáků a přátel Kutné Hory

si vás dovoluje pozvat na

DISPUTACE

SE ZDEŇKEM LIPSKÝM

na téma

PŘÍRODA A ZAJÍMAVOSTI KRAJINY KUTNOHORSKA

ve středu 26. dubna 2023 v 18 hodin

v konferenčním sále Dačického domu v Kutné Hoře, Komenského nám. 41

Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., geograf a vysokoškolský pedagog, je autorem několika knih a řady odborných i populárních článků o přírodě a krajině (nejen) Kutnohorska. Poznávání přírody a krajiny se stalo jeho celoživotním koníčkem i povoláním.

V roce 2012 založil v Kutné Hoře odbor Zeměpisného a vlastivědného sdružení, pod jehož hlavičkou pořádá komentované vycházky do přírody a za pamětihodnostmi na území zhruba ohraničeném Labem, Sázavou, Železnými horami a Prahou. Ke každé z více než dvou stovek dosud uskutečněných vycházek zpracuje podrobný textový průvodce s fotografiemi.

Při Disputacích bude Zdeněk Lipský nejen hovořit, nýbrž to nejlepší z vycházek i promítne, a rád také odpoví na dotazy přítomných.

Pozvěte na Disputace své přátele a známé!