Kontaktní údaje

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. – kontaktní údaje

Sídlo: Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora www.klubrodaku-kutnahora.cz

 

Předseda:

Ing. VLASTISLAV NAVRÁTIL

Vlnitá 562/57, Braník, 147 00 Praha 4

tel. 603 800 294 e-mail vnavratil@csob.cz, vnavratil27@gmail.com

 

místopředsedkyně:

MONIKA TRDLIČKOVÁ

Dolní 355, 284 01 Kutná Hora

tel. 607 188 396 e-mail monicatrd@seznam.cz