Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. – výbor zvolený na členské schůzi dne 5.4.2022

Ing. Vlastislav Navrátil, předseda

19.3.1954 v Kutné Hoře

V roce 1973 maturoval na kutnohorském gymnáziu. V roce 1978 promoval na národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde poté do roku 1987 působil jako odborný asistent. V roce 1986 zde obhájil titul kandidáta ekonomických věd. V letech 1988 – 1992 pracoval v centrální bance, od roku 1994 v obchodních bankách. Členem výboru Klubu rodáků je od roku 2000, do roku 2022 jeho místopředsedou. Od roku 2012 je předsedou správní rady Studijního nadačního fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové, kterou Klubu rodáků zřizuje.

Monika Trdličková, místopředsedkyně

* 18.5.1966 v Kutné Hoře

V roce 1985 maturovala na Střední průmyslové škole v Kutné Hoře. V roce 1991 si prohloubila ekonomické vzdělání v oboru účetnictví na Střední ekonomické škole v Praze – Žižkově. Pracuje jako účetní ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Krátce po obnovení Klubu rodáků se stala pokladní a členkou výboru. Je členkou výboru Učitelského smíšeného pěvecké sboru Tyl. Angažuje se při organizaci různých společenských akcí v Kutné Hoře.

Eliška Gargulová, členka výboru

*20.11.2002 v Benešově u Prahy

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, absolventka Církevního gymnázia v Kutné Hoře v roce 2022. V roce 2021 zvítězila v soutěži studentů kutnohorských gymnázií v anglických pracích o cenu Studijního nadačního fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové. Zajímá se historii a o město, jako průvodkyně provádí mj. návštěvníky města.

Mgr. Gabriela Jarkulišová, členka výboru

* 28.2.1972 v Kutné Hoře

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ředitelka Knihovny Kutná Hora (od roku 1996), od roku 2010 předsedkyně sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, od roku 2008 členka Ústřední knihovnické rady, poradního orgánu ministra kultury.

Jan Těsnohlídek, člen výboru

11.4.1987Havlíčkově Brodě

Spisovatel, básník, vydavatel a redaktor. Po gymnáziu K.V. Raise v Hlinsku vystřídal řadu zaměstnání. Po přestěhování do Prahy krátce studoval knihovnictví a informační studia na Filozofické fakultě K. V letech 2012 až 2016 žil v Krakově v Polsku.

V letech 2008 – 2011 byl redaktorem a zástupcem šéfredaktora časopisu pro současnou poezii Psí víno. V roce 2011 založil vlastní nakladatelství JT’s. Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, italštiny, finštiny, polštiny, nizozemštiny, španělštiny a slovinštiny a otištěny v českých i zahraničních časopisech a antologiích. Od roku 2011 je porotcem literární soutěže pro mladé básníky Ortenova Kutná Hora. Je nejmladším členem české sekce PEN klubu.

Byl oceněn v řadě literárních soutěží pro mladé autory: Ortenova Kutná Hora (2005–2008), Hořovice Václava Hraběte (2006, 2008). Jeho básně byly zařazeny v knize Nejlepší české básně za roky 2009 a 2013. Za debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal v roce 2010 Cenu Jiřího Ortena, nejvyšší literární ocenění v ČR.