Vážení přátelé,

níže najdete přihlášku do Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. Klub rodáků je občanským sdružením rodáků a přátel Kutné Hory žijících v Kutné Hoře i mimo ni.

Posláním Klubu rodáků je:

  • pečovat o zachování kulturního dědictví vztahujícího se k městu Kutné Hoře;

  • připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti, a tím

  • posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací;

  • být místem pro vzájemné poznání a tříbení názorů, přispívat k všeobecné osvětě a k obohacení společenského života města, spolupracovat přitom s orgány státní správy a samosprávy, zejména pak s orgány města a jeho institucemi, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími institucemi a s jinými občanskými a zájmovými sdruženími;

  • propagovat město Kutnou Horu a přispívat k posilování jeho renomé a prestiže.

Vedle kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora, který klub každoročně organizuje, pořádá klub setkání se zajímavými osobnostmi z různých oborů pod názvem Disputace. Výročí významných osobností či událostí spojených s městem připomíná klub při seminářích v rámci cyklu Historie – učitelka života. Klub rodáků se podílí i na dalších společenských a kulturních aktivitách v Kutné Hoře. Klub je také zřizovatelem Studijního nadačního fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové, který podporuje studenty kutnohorských gymnázií.

Více informací o činnosti klubu se dozvíte na internetových stránkách Klubu www.klubrodaku.kutnahora.cz

Budeme rádi, pokud informaci o klubu rodáků zprostředkujete i dalším případným zájemcům o členství.

Těšíme se na setkávání.

Ing. Vlastislav Navrátil    Monika Trdličková

předseda výboru            místopředsedkyně výboru

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s., Na Náměti 416/1, 284 01 Kutná Hora, tel.: 603 800 294 https://www.klubrodaku-kutnahora.cz, číslo bankovního účtu: 9313710207/0100

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Datum narození: …………………

Místo narození: ………………….

Adresa bydliště: …………………………………………………………………….

Telefon: ………………………….

e-mail: ……………………………

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Datum a podpis: …………………………………………