MUDr. Emanuel Růžička čestným občanem in memoriam (8.11.2016)

MUDr. Emanuel Růžička čestným občanem in memoriam

Do třetice letos hlasovali kutnohorští zastupitelé o udělení čestného občanství 8. listopadu: Usnesením zastupitelstva obdržel titul Čestný občan města Kutná Hora in memoriam MUDr. Emanuel Růžička (1931–2000). Návrh u příležitosti jeho letošních nedožitých 85. narozenin podal Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze s poukazem na fakt, že dr. Růžička byl nejen vynikajícím lékařem a uznávaným odborníkem ve svém oboru, ale také neúnavným organizátorem kulturního a společenského života v našem městě.

Emanuel Růžička se narodil 23. května 1931 v Kutné Hoře. Jeho otcem byl Emanuel Růžička pracující v sedlecké tabákové továrně, matkou Olga, roz. Krumlová. Po absolvování základní školy a reálky v K. Hoře vystudoval v letech 1950–56 Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Do prvního zaměstnání nastoupil na umístěnku v nemocnici v Handlové, kde si jako specializaci zvolil obor gynekologie a porodnictví.

V Handlové se seznámil se svou manželkou Dagmar. Jeho návrat do K. Hory r. 1958 urychlila těžká nemoc matky a vysoký věk nemocného otce. Toho roku proto dr. Růžička nastoupil na gynekologicko-porodnickém oddělení kutnohorské nemocnice, kde pomohl na svět stovkám malých Kutnohořanů. Prožil zde i radost z narození tehdy mediálně sledovaných čtyřčat ze Zbraslavic. V letech 1964–81 byl také předsedou zdravotní a sociální komise Městského národního výboru Kutné Hory a stál u zrodu tzv. mikrojeslí, tj. konceptu péče o děti jeselského věku, který byl v K. Hoře uplatněn v rámci Československa vůbec poprvé. Z titulu své funkce se také dr. Růžička zasadil o výstavbu nové základní školy na sídlišti Šipší (dnes ZŠ Jana Palacha), když počet dětí narostl tak, že školy kapacitně nestačily a ve výuce se muselo směnovat.

Společenská angažovanost dr. Růžičky měla vždy přesahy a dopady politické. To se projevilo zvláště v období politického uvolnění koncem 60. let, kdy mj. vznikl přípravný výbor Klubu rodáků a přátel města Kutné Hory. Jeho předsedou byl 30. října 1968 zvolen právě E. Růžička. Výbor vypracoval koncepci klubu, návrh stanov i koncepci klubového časopisu Krásné město a podal žádost o registraci. V r. 1969 začal sice zmíněný časopis vycházet, ale jeho vydávání bylo normalizátory zastaveno již o dva roky později. K registraci klubu rodáků nikdy nedošlo a jeho činnost byla zakázána.

V r. 1973 odešel MUDr. Růžička na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Kolíně, kde se stal zástupcem přednosty. Pro dlouhodobé onemocnění primáře prakticky toto oddělení po mnoho let vedl. V letech 1981–89 byl vedoucím lékařem gynekologie a porodnictví obvodu Prahy 8. Do zaměstnání v K. Hoře se vrátil r. 1990: Po ročním působení ve funkci revizního lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení se stal ředitelem zdejší Všeobecné zdravotní pojišťovny a zůstal jím až do své smrti.

Byl známý i respektovaný pro svou bohatou společenskou angažovanost. Jako tenisový nadšenec se např. zasadil o vybudování moderního tenisového areálu na Žižkově a pod hlavičkou tenisového oddílu řadu let pořádal v Lorci tzv. tenisové plesy, jichž se účastnili známí umělci a další významné osobnosti kultury a sportu. Byl rovněž znalcem vážné hudby.

V březnu 1990 to byl znovu dr. Růžička, kdo v čele přípravného výboru inicioval obnovení tradičního rodáckého spolku Kutnohořanů. Dne 26. října 1990 byl klub konečně registrován a na jeho valné hromadě byl E. Růžička zvolen prvním předsedou výboru. Při té příležitosti pronesl projev, ve kterém se v souvislosti s Kutnou Horou zamýšlel nad tématem domova (Projev otisklo Krásné město, č. 1/1991). V čele klubu pak zůstal až do své smrti. Opakovaně vyzýval k práci pro rodné město rodáky žijící po celé republice i v zahraničí. Manželům N. a F. Munkovými v USA pomohl založit Studijní nadační fond pro podporu nadaných studentů kutnohorského gymnázia, jehož zřizovatelem se klub rodáků stal, a tak E. Růžička po mnoho let vedl správní radu fondu. Spolu s Otou Ornestem stál r. 1993 u zrodu festivalu a soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora a i jeho zásluhou se festival a soutěž staly nejen připomínkou odkazu kutnohorského básníka, nýbrž i výjimečným kulturním podnikem.

MUDr. Emanuel Růžička zemřel dne 25. září 2000 v Kutné Hoře.

Jiří Plaček – Vlastislav Navrátil

FOTO

MUDr. Emanuel Růžička (foto M. Radoměřský)

Doktor Růžička, spolu s manželkou Dagmar, byli po celá desetiletí středobodem společenského dění v Kutné Hoře. Jako středoškolák z druhé strany města (nejen geograficky) jsem počátkem sedmdesátých let vnímal tenisové plesy, které po řadu let organizoval. Byl to tehdy ojedinělý svěží závan v jinak dusné normalizační atmosféře maloměsta. Nejspíše jsem tehdy tuto každoroční společenskou událost nespojoval s doktorem Růžičkou, propojilo se mi to až mnohem později, poté kdy jsem se seznámil s Dášou Růžičkovou a začal se díky ní seznamovat s historií Klubu rodáků a společenského dění v Kutné Hoře. Bylo to, bohužel, příliš pozdě na to, abych se osobně potkal s Mánkem, ironií osudu jsme se minuli právě při poslední Ortenově Kutné Hoře v roce 2000, v jejímž úvodu doktor Růžička ještě vystoupil.

Vlastislav Navrátil